Kurz analytik prostorových dat (letní semestr 2023)

V rámci Mapového a datového centra (Geografická sekce, PřF UK), které bylo slavnostně otevřeno v minulém akademickém roce, aktuálně probíhá dlouho očekávaný kurz Analytik prostorových dat (Spatial Data Analyst course), do něhož se zapsala desítka zájemců z celého Česka. První část kurzu byla zaměřena na problematiku Small Data analýz v rámci městského prostředí Prahy. Zkoumány byly především metody a techniky prostorové urbánní analýzy. Účastníci kurzu se naučili pracovat s vektorovými daty katastrálních území v prostředí ArcGIS Pro, ze kterých následně vytvořili mapy s kartogramy socioekonomického statusu z dvou rozdílných období, případně graf věkové pyramidy nebo graf vývoje počtu obyvatel a domů. Lektory první části kurzu byl pan prof. Martin Ouředníček (UK) a paní Mgr. Jana Podhorská (ČSÚ). Druhá část kurzu se zaobírala problematikou Big Data. Účastníci si vyzkoušeli pod vedením pana Dr. Jiřího Nemeškala (UK) a pana Mgr. Ivo Brýdla (O2 a datacalir.ai) práci s prostorovými daty získanými ze sítí mobilních operátorů, na jejichž základě následně analyzovali fluktuaci osob a mobilitní proudy ve vybraných územích Prahy a Středočeského kraje. Třetí část kurzu byla zaměřena na terénní výzkum, kde si účastníci mohli osvojit praktické dovednosti z problematiky globálních navigačních satelitních systémů (GNSS). Představena byla technologie ArcGIS Field Maps pod vedením Dr. Adama Klsáka (UK) a dále open source technologie KoboToolbox pod vedením Dr. Josefa Laštovičky (UK). Účastníci si následně vyzkoušeli měření v terénu pomocí těchto technologií v mobilních zařízeních. Třetí část kurzu byla zakončena ukázkou dronového vybavení sekce, a to včetně testovacího letu s dronem pod vedením pana Ing. Miroslava Čábelky (UK). Účastníci byly seznámeni s technologiemi UAV a vyškoleni v oblasti bezpečnosti letového provozu. Nyní bude následovat teoretický blok zaměřený na syntézu, vizualizaci a interpretaci nejen prostorových dat.

Více informací o kurzu: https://mdc.natur.cuni.cz/kurzy/

Přednáška na problematiku Small data
Autor: Josef Laštovička

Přednáška na problematiku Big data
Autor: Josef Laštovička

Venkovní měření pomocí GNSS
Autor: Josef Laštovička

Testovací let dronu
Autor: Josef Laštovička

Školení v oblasti dronové techniky
Autor: Josef Laštovička

Ukázka snímku z dronu
Autor: Miroslav Čábelka

Účastníci kurzu vyfoceni dronem
Autor: Miroslav Čábelka