Slavnostní zakončení prvního ročníku kurzu Analytik prostorových dat

Dne 9. 6. 2023 byl zakončen první ročník kurzu Analytik/analytička prostorových dat (Spatial data Analyst Course). V druhé půlce tohoto kurzu si účastníci osvojili metody detailní analýzy a vizualizace prostorových dat pomocí moderních geoinformačních technologií. Výsledky byly následně interpretovány a prezentovány v rámci závěrečných prezentací, k nimž příslušela i odborná diskuze s experty na urbánní analýzy, koncentraci a segregaci obyvatel či časové řady z mobilních polohových dat. Kurz se podařilo úspěšně dokončit devíti účastníkům, kteří následně obdrželi certifikát o absolvování kurzu v rámci programu celoživotního vzdělávání. Absolventům touto cestou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při budoucím využití prostorových dat v rámci zaměstnání či vlastního výzkumu!

Závěrečná lekce kurzu Analytik prostorových dat
Autor: Josef Laštovička

Prezentace účastníků
Autor: Josef Laštovička

Prezentace účastníků
Autor: Josef Laštovička

Diskuse
Autor: Josef Laštovička