Výstavy Dědictví zmizelých krajin Česka

Výstavy Dědictví zmizelých krajin Česka jsou online na DataHubu! Výstavy jsou jedním z výsledků projektu NAKI Ministerstva kultury: Dědictví zmizelých krajin eska, který řeší výzkumníci z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie na PřF UK. Výstavy jsou dostupné online v našem portálu DataHub. Výstavy jsou dostupné zde.