ATLAS.ti

Kde začít, když s kvalitativní analýzou a softwarem ATLAS.ti teprve začínám?

Uvádíme základní zdroje, s jejichž využitím je možné se v problematice začít orientovat. Mezi doporučenými jsou publikace (některé v češtině), které srozumitelně problematiku vysvětlují.

Nicméně nejde o výčet všech kvalitních zdrojů informací (knih, článků nebo videí na YouTube), kterých je mnoho. Berte toto tedy jako první krok a dál hledejte zdroje, které vám pomohou a to zejména v návaznosti na povahu výzkumu a výzkumné otázky.

Knihy (nejen) o kvalitativních metodách
Novotná et al. (eds) (2020): Metody výzkumu ve společenských vědách. FHS UK.
Švaříček, R., Šeďová, K. (2007/2014): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.
Yin, R. (2016): Qualitative research from start to finish. Guilford Press.  (pro vypůjčení v Geografické knihovně požádejte knihovníka)

Tematická analýza
https://www.thematicanalysis.net/
Braun, V., Clark, V. (2022): Thematic analysis. A practical guide. Sage.

Zakotvená teorie
Strauss, A., Corbin, J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Sdružení Podané ruce.

Práce se software ATLAS.ti
https://atlasti.com/video-tutorials
Friese, S. (2019): Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Sage. (pro vypůjčení v Geografické knihovně požádejte knihovníka)