Spuštění platformy DataHub

Pomocí moderního geoinformačního prostředí ArcGIS Hub se podařilo týmu Mapového a datového centra vytvořit platformu DataHub, které si klade za cíl snadno katalogizovat a efektivně distribuovat data zaměstnancům i studentům Geografické sekce, ale také široké veřejnosti. DataHub poskytuje data vytvořená v rámci národních i mezinárodních projektů a dále i rozsáhlé databáze volně dostupných dat. DataHub platforma je navázána na úložiště v ArcGIS Online, z něhož je možné data stahovat, vizualizovat či analyzovat. Zaměstnancům sekce pak aplikace umožňuje sdílet materiály pro přednášky a cvičení či prezentovat výsledky vlastních vědeckých projektů a studií. V současné době je platforma rozšířena i o Amazon S3 úložiště, které zajišťuje v rámci institucionální spolupráce organizace CESNET. Úložiště je užíváno pro vlastní zálohy, sdílení citlivých dat nebo pro distribuci velmi rozsáhlých datasetů pro výuku, projekty či články. V rámci spolupráce byl pro Geografickou sekci vytvořen přístup do Národního repozitáře, který zajišťuje možnost persistentního sdílení unikátních dat vytvořených v rámci projektů a studií či pro jejich zveřejnění v rámci odborných publikací. Systém umožňuje i generovat DOI kódy.