MDC na Konferenci GIS Esri v ČR 2023

Ve dnech 8.–9. listopadu se v Kongresovém centru Praha uskutečnila tradiční uživatelská Konference GIS Esri v ČR, na které s příspěvkem „Správa (nejen) prostorových dat na geografické sekci PřF UK: Mapové a datové centrum a portál DataHub“ vystoupili Adam Klsák a Josef Laštovička. Jak je patrné již z názvu, cílem přednášky bylo představit přítomným činnost MDC, a především pak poprvé před odbornou veřejností prezentovat již plně funkční DataHub (včetně živé ukázky). K naší radosti vzbudil příspěvek kladnou odezvu i následnou diskuzi, která pokračovala ještě v konferenčních kuloárech. Jako obvykle byla zároveň k vidění řada velmi inspirativních příspěvků od kolegů a kolegyň z nejrůznějších institucí a firem napříč Českem. Zážitky stále ještě zpracováváme, ale už teď se těšíme na příští ročník!

Detailní reportáž z konference naleznete zde.