Kurzy

Kurz Analytik prostorových dat

Kurz Analytik/analytička prostorových dat (Spatial Data Analyst) představuje intenzívní upskilling kurz zaměřený na možnosti geografických analýz v městském prostředí s využitím moderních technologických nástrojů a metod. Kurz je určen především odborníkům se základní znalostí prostorové (geografické) analýzy, kteří poptávají rozšíření znalostí a dovedností při analýze fyzického a sociálního prostředí ve městech a jejich metropolitních regionech.
Časový harmonogram kurzu:

17.5., 24.5., 31.5., 7.6. a 14.6. 2024

Struktura kurzu je tvořena pěti tematickými bloky s následujícím obsahem: small data, big data, terénní praktikum, syntéza a interpretace, workshop. Small data představují tradiční robustní datovou základnu pro urbánní analýzy v oblasti demografie, dopravy, správy nebo územního plánování. V současnosti existuje nejen možnost využít zcela nová data z populačního cenzu 2021, ale také rozsáhlé zdroje průběžné statistiky. Big data naopak představují zcela novou možnost mapování mobility, funkcí, městských rytmů i chování uživatelů měst v reálném čase. V rámci terénního praktika využijí studující moderní mapovací nástroje (ArcGIS Field Maps) a budou instruováni, jak pořizovat panoramatické letecké fotografie s pomocí dronu. V závěrečném bloku budou diskutovány metody syntézy dostupných dat a informací, vizualizace a interpretace dat. Kurz je zakončen workshopem s prezentací studentských vizuálních portfolií. Portfolia se skládají z grafických a kartografických výstupů z jednotlivých hodin. Zdařilé výstupy mohou být publikovány na webu Mapového a datového centra/portálu DataHub.

Název kurzuSemestrKurz v MoodleKurz v SISKód
Spatial Data Analystletnílinkbude doplněnobude doplněno

Upozornění:

Po kliknutí na tlačítko budete přesměrováni do Studentského informačního systému (SIS), kde se můžete zaregistrovat do kurzu.